Sorumluluğun reddi (Disclaimer)
logo
logo

İçeriklere dair sorumluluk
Hizmet sağlayıcısı olarak, TMG mad. 7 par. 1 uyarınca, bu sayfalardaki kendi içeriklerimizden genel kanunlara göre sorumluyuz. Ancak hizmet sağlayıcısı olarak, TMG madde 8 ila 10 uyarınca, devredilen veya kaydedilen yabancı bilgileri denetlemekten veya yasa dışı faaliyetleri işaret eden durumları araştırmaktan, sorumlu değiliz.

Genel yasalar uyarınca bilgilerin kullanımının kaldırılmasına veya bloke edilmesine dair yükümlülükler bundan etkilenmez. Buna dair bir sorumluluk, ancak somut bir kanun ihlali bilgisi edinildiği andan itibaren mümkündür. Söz konusu yasa ihlalleri öğrenildikten itibaren bu içerikleri derhal kaldıracağız.

Linklere dair sorumluluk
Tekliflerimiz, içeriklerine etki edemediğimiz üçüncü kişilerin İnternet sayfalarına Linkler içerir. Bu nedenle, bu yabancı içerikler için bir garanti veremiyoruz. Bağlantı kurulan sayfaların içeriklerinden, daima sayfaların ilgili sağlayıcısı veya işleticisi sorumludur. Link bağlantısı verilen sayfalar, link oluşturulduğu sırada, olası yasa ihlalleri bakımından kontrol edilmiştir. Link oluşturulduğu sırada, kanunları ihlal edici içerikler tespit edilmemiştir.

Ancak yasaları ihlal eden somut bir kanıt olmadan, linklenilen sayfaların içeriğinin sürekli kontrol edilmesi, mümkün değildir. Söz konusu yasa ihlallerini öğrendikten hemen sonra, bu linkleri kaldıracağız.

Telif hakkı
Bu sayfalardaki sayfa yöneticisi tarafından oluşturulan içerikler ve ürünler, Alman Telif Hakkı Kanunu'na tabidir. Telif hakkı kapsamı dışındaki çoğaltma, düzenleme, dağıtma ve her türlü değerlendirme, ilgili yazarın veya oluşturanın yazılı onayını gerektirmektedir. Bu sayfadaki içerikler, sadece kişisel kullanım için indirilebilir ve kopyalanabilir ve bunların ticari kullanımına izin verilmez.

Bu sayfadaki içerikler işletici tarafından oluşturulmadığı sürece, üçüncü kişilerin telif hakları dikkate alınır. Üçüncü kişilerin içerikleri özellikle bu şekilde işaretlenir. Yine de bir telif hakkı ihlali dikkatinizi çekecek olursa, bu konuda bize bilgi verilmesini rica ediyoruz. Söz konusu yasa ihlalleri öğrenildiğinde, bu tipteki içerikleri derhal kaldıracağız.