Ochrana dat
logo
logo

1. Ochrana osobních údajů v kostce

Všeobecné informace
Následující informace nabízejí jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji, když navštěvujete naše webové stránky. Osobní údaje jsou veškeré údaje, jejichž pomocí můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených níže.

Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?
Zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete na těchto webových stránkách v sekci Impresum.

Jak údaje shromažďujeme?
Vaše údaje shromažďujeme jednak tím způsobem, že nám je sdělíte. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje se shromažďují automaticky při vaší návštěvě webových stránek, a to prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?
Část těchto údajů se shromažďuje za účelem zajištění bezchybného provozování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte v souvislosti s vašimi údaji?
Máte právo si kdykoli vyžádat bezplatné informace o původu, příjemcích a účelu ukládaných osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a v případě dalších otázek souvisejících s ochranou osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části Impresum. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran
Při návštěvě našich webových stránek může být vaše chování během prohlížení stránek statisticky vyhodnocováno. Vyhodnocování probíhá především prostřednictvím cookies a analytických programů. Analýza chování při prohlížení stránek je obvykle anonymní; z chování při prohlížení vás nelze zpět vysledovat. Vyhodnocování můžete odmítnout nebo mu zabránit tím, že nebudete určité nástroje používat. Podrobné informace naleznete dále v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vyhodnocování je možné odmítnout. O možnostech odmítnutí vyhodnocování se dozvíte dále v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

2. Obecné a povinné informace

Ochrana osobních údajů
Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a nakládáme s nimi v souladu se zákony o ochraně údajů a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Využíváním našich webových stránek se o vás shromažďují různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, jejichž pomocí můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme a pro jaké účely je používáme. Dále také upřesňuje, jak a za jakým účelem k tomu dochází.

Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může vykazovat chyby zabezpečení. Úplnou ochranu dat před přístupem třetích stran nelze zajistit.

Informace o odpovědném subjektu
Subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Hörmann KG Antriebstechnik
Michaelisstraße 1
33803 Steinhagen

Telefon: 05204 922-0
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů
Mnoho postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů probíhá pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem nám stačí zaslat neformální zprávu e-mailem. Zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Podání stížnosti u příslušného dozorčího orgánu
V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotčená osoba právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným dozorčím orgánem pro záležitosti ochrany osobních údajů je zmocněnec pro ochranu údajů spolkové země, v níž má naše společnost své sídlo. Seznam zmocněnců pro ochranu údajů a jejich kontaktní údaje lze nalézt pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požádat o to, aby údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo automaticky při plnění smlouvy, byly předány vám samotným nebo třetí straně ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat na jinou odpovědnou osobu, bude takový přenos možný pouze tehdy, pokud bude technicky proveditelný.

Šifrování SSL nebo TLS
Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo dotazy, které nám coby provozovateli webových stránek zasíláte, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení rozpoznáte tak, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http: //“ na „https: //“ a zobrazí se v něm symbol zámku.

Pokud je šifrování SSL nebo TLS aktivováno, pak údaje, které nám předáte, nejsou třetími stranami čitelné.

Právo na informace, jejich zablokování a vymazání
Na základě platných zákonných ustanovení máte vždy právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu, příjemcích, účelu zpracování takových údajů a případně také na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. V této souvislosti a v případě dalších otázek souvisejících s osobními údaji nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v části Impresum.

Zákaz zasílání reklamních sdělení
Využití kontaktních informací zveřejněných v rámci splnění povinnosti tiráže k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto zakazuje. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamu.

 

3. Zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Zákonem stanovený zmocněnec pro ochranu osobních údajů
Pro náš podnik jsme jmenovali zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Jens Paul
Nemesis Consulting GmbH
Carl-Schurz-Str. 21-23
66953 Pirmasens

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4. Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

Cookies
Internetové stránky částečně využívají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory ukládané prohlížečem ve vašem počítači.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. „session cookies“ využívané pouze pro danou relaci. Ty jsou po skončení návštěvy automaticky smazány. Ostatní cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je nesmažete. Takové cookies umožňují při vaší příští návštěvě rozpoznat váš prohlížeč.

Ve svém prohlížeči můžete nastavit, jestli chcete být o ukládání cookies informováni a zda je budete v každém jednotlivém případě povolovat, můžete zde povolování cookies pro určité nebo i všechny případy zakázat a lze tu aktivovat automatické mazání cookies při zavírání prohlížeče. Blokování cookies může omezit funkčnost těchto webových stránek.

Cookies, které jsou zapotřebí pro realizaci procesu elektronické komunikace nebo k zajištění některých pro vás důležitých funkcí (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné cookies (např. cookies pro analýzu vašeho chování při prohlížení stránek), jsou v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů upraveny samostatně.

Soubory protokolu serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o tyto informace:
• Typ a verze prohlížeče
• Používaný operační systém
• URL adresa odkazujících stránek
• Název hostitele přístupového počítače
• Čas požadavku na server
• IP adresa
• MAC adresa
• Řídicí příkazy gateway
• Interní systémové dotazy na databázi

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář
Pokud jste nám poslali dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, který najdete v sekci Nejčastějších dotazů na těchto webových stránkách, pak vaše údaje z formuláře žádosti včetně vámi uvedených kontaktních údajů uložíme za účelem vyřízení žádosti a pro případ následných otázek. Tyto údaje nebudeme bez vašeho souhlasu s nikým sdílet.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je tedy založeno výlučně na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem nám stačí zaslat neformální zprávu e-mailem. Zákonnost postupů zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Informace, které uvedete v kontaktním formuláři, u nás zůstanou uloženy, dokud nepožádáte o jejich výmaz, neodvoláte svůj souhlas s jejich uložením nebo dokud nezanikne účel ukládání takových údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména lhůta pro uchování – zůstávají nedotčena.

Registrace na těchto webových stránkách
Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, a využívat tak další funkce. Údaje zadané za tímto účelem budeme používat pouze pro účely příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě bude vaše registrace zamítnuta.

Při důležitých změnách, jako je rozsah nabídky nebo nezbytné technické změny, použijeme vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom vás prostřednictvím e-mailu informovali.

Zpracování údajů uvedených při registraci je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Za tímto účelem nám stačí zaslat neformální zprávu e-mailem. Zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje shromážděné při registraci u nás zůstanou uloženy, dokud budete na našich webových stránkách zaregistrováni. Následně budou smazány. Zákonné lhůty pro uchování zůstávají nedotčeny.

Zpracování údajů (zákaznické a smluvní údaje)
Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud je to nezbytné pro odůvodnění, obsahovou úpravu nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). Činíme tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který povoluje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, pokud je to nezbytné, abychom uživateli umožnili využívání služby nebo mohli služby vyúčtovat.

Shromážděné zákaznické údaje budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné lhůty pro uchování zůstávají nedotčeny.

 

5. Zpracování dat v gateway, aplikaci a online portálu

Pro účely používání služeb v oblasti gateway, aplikace a online portálu je rovněž nutné zpracovávání dat, včetně osobních údajů. Zpracování probíhá na základě smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) nebo na základě dodatečného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

Přenos dat mezi gateway – serverem – aplikací
Připojením gateway na veřejnou síť je na centrální online portál předána identifikace výrobku a příslušné spínací procesy.

Použitím aplikace jsou jednotlivé spínací procesy propojeny s koncovým mobilním zařízením (identifikace zařízení) a uživatelem (identifikace uživatele) a předány na centrální online portál.

V rámci příslušných komponent jsou ukládána následující data, která mohou být v případě servisu prohlížena a čtena servisním technikem společnosti Hörmann KG nebo pověřeného subdodavatele. Při použití centrálního řízení portálu je dále možný přístup ze strany správců zákazníka:

Zpracování dat v gateway
• Radiový kód
• Stavová informace jednotlivých pohonů přístrojů u systémů se zpětným hlášením
• Identifikační číslo přístroje
• Jedinečný identifikátor gateway (MAC adresy gateway)
• Síťová konfigurace místní sítě
• Správa uživatele / udělení oprávnění

Zpracování dat v online portálu
• Stavová informace jednotlivých přístrojů u systémů se zpětným hlášením
• Identifikace gateway
• MAC adresa gateway
• Soubor protokolu spínacích příkazů
• Kmenová data uživatele (uživatel a správce)
• Přiřazení uživatele k branám a mobilním koncovým zařízením
• Kontaktní údaje správce (e-mail, telefon, adresa)
• Registrovaná mobilní koncová zařízení
• Koncept oprávnění / přístupová matice
• Vyhodnocení

Zpracování dat v aplikaci
• ID přístroje a heslo pro přihlášení k portálu
• MAC adresa všech bran, k nimž lze získat přístup nebo které se ovládají pomocí aplikace
• IP adresy bran, k nimž lze získat přístup nebo které se ovládají pomocí aplikace
• Uživatelské jméno bran, k nimž lze získat přístup nebo které se ovládají pomocí aplikace
• Volitelně heslo pro přihlášení ke gateway
• Scénáře generované uživatelem v aplikaci
• Volby nastavené uživatelem v aplikaci
• Systémové zprávy (text zprávy), a zda byly přečteny

 

Protokolování a používání

Rozsah protokolování přístupného zákazníkovi může být individuálně stanoven správcem. Časový interval protokolování je volitelný mezi 0 a 90 dny.

Společnost Hörmann KG doporučuje odsouhlasit rozsah protokolování a jeho využívání a vyhodnocování s příslušnou podnikovou radou a pracovníkem pověřeným ochranou dat vašeho podniku.

K využívání pro účely servisu jsou všechna protokolovaná data uchovávána společností Hörmann KG po dobu plánované životnosti výrobku (obvykle 5-7 let). Pokud je to technicky možné, jsou přitom odstraněna osobní data (přiřazení spínacích procesů jednotlivým pohonům, avšak nikoli uživatelům, kteří je ovládají).

Ke statistickým účelům (např. počet průměrných spínacích procesů na pohon) jsou shromažďována data protokolu. Vztah osob k jednotlivým spínacím procesům je odstraněn.