Disclaimer
logo
logo

Odpovědnost za obsah
Jako poskytovatel služby jsme v souladu s § 7 odst.1 TMG odpovědní za vlastní obsah těchto stránek podle obecně platného práva. Podle §§ 8 až 10 TMG ovšem jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat nebo dle okolností vyšetřovat předané nebo uložené externí informace, které poukazují na nezákonné aktivity.

Povinnosti odstranění nebo zadržení informací podle obecně platného práva tím zůstávají nedotčeny. Ručení v tomto ohledu je však možné pouze od okamžiku, kdy vyjde najevo konkrétní porušení práva. Jestliže se příslušné porušení práva prokáže, příslušný obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento externí obsah přijmout žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v souvislosti s možným porušováním právních předpisů prověřeny v době uvedení odkazů. V okamžiku uvedení odkazů nebyl žádný nelegální obsah znám.

Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek ovšem není bez konkrétních podkladů k domnělému porušení práva realizovatelná. Pokud vyjde najevo případné porušení práva, příslušné odkazy okamžitě odstraníme.

Autorská práva
Obsah a díla na těchto stránkách, vytvořená provozovateli stránek, podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracovávání, šíření a jakýkoli druh komerčního využívání nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé nekomerční účely.

Pokud jde o obsah těchto stránek, který nebyl vytvořen provozovatelem, je nutné zohlednit autorská práva třetích stran. Obsah třetích stran je jako takový označen. Pokud byste si přesto všimli porušení autorských práv, prosíme vás, abyste nás o tom informovali. Pokud vyjde najevo případné porušení práva, příslušný obsah okamžitě odstraníme.